Premies

Premies voor asbest

Asbest veilig en correct laten verwijderen brengt kosten met zich mee. Gelukkig bieden de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius asbestpremies aan. Wij maakten een overzicht van alle financiële ondersteuningen.

Asbestpremies van Fluvius

Fluvius geeft een premie van €4,00 per m² voor de isolatie van je dak of zoldervloer. Verwijder je tijdens deze isolatiewerken asbesthoudende materialen van het dak of onderdak, dan verhoogt deze premie met €8,00 per m² (totaal: €12,00 per m²).

Aan deze financiële tegemoetkoming zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • De asbestverwijdering moet door een erkende aannemer gebeuren, zoals Asbest Cleaning Services (ACLS).
  • De ingediende facturen moet de datum, kostprijs, totale oppervlakte en het gewicht per type materiaal vermelden.
  • De asbestverwijdering en de isolatiewerken moeten binnen de 12 maanden gebeuren.

Meer informatie over deze premie vind je op fluvius.be.

Asbestpremies van OVAM

OVAM geeft een premie voor het opstellen van een asbestinventaris in Vlaamse scholen. Ook voor de asbestverwijdering zijn er enkele subsidies.

Daarnaast ondersteunt OVAM lokale besturen met projecten rond het verwijderen van asbest, bijvoorbeeld het aanbieden van verpakkingsmateriaal, een ophaling aan huis of een groepsaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dakbedekking. Lokale besturen kiezen zelf welke projecten ze organiseren. Kijk op deze pagina voor een overzicht van jouw gemeente.

Asbestpremies van het VLIF

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van stallen met asbestdaken. De afbraakwerken en afvoerkosten zelf komen niet in aanmerking voor een premie, wel de nieuwe dakbedekking. Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkend asbestverwijderaar is noodzakelijk.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan betaalt het VLIF 30% terug.

Contact

Stel ons hieronder uw vraag.
Meteen een aanvraag indienen? Klik hier.